Styret i Sundekrossen Borettslag ønsker alle beboere og andre besøkende hjertelig velkommen til borettslagets hjemmesider. Det er vårt håp at sidene blir flittig besøkt da de for fremtiden i stor utstrekning vil bli benyttet til informasjon om hva som skjer i borettslaget.
Under fanen NYHETSARKIV vil du finne nyheter og meddelelser som vi ønsker å gjøre kjent  våre beboere.
Styret vil i så stor grad som mulig sørge for at alle beboere vil få nødvendig informasjon óg ved distribusjon av sirkulærer, men for den mer dagligdagse informasjonen vil hjemmesidene bli det viktigste verktøyet.
Har du synspunkter angående hjemmesidene, innspill eller kanskje du vil benytte sidene til informasjon som kan ha interesse for andre i Borettslaget kan du sende dette til webmaster@sundekrossen.no.


Bruk av grill i borettslaget

29.05.2018

I løpet av mai har styret fått henvendelser angående bruk av grill i borettslaget spesielt på balkong i blokk.

Av brannmessige hensyn tillates ikke bruk av kullgrill på balkong. Fra Brannvernforeningens hjemmeside, https://brannvernforeningen.no/gode-rad/fritid-og-reise/grilling/, sakses følgende:

Viktig om grilling på balkong i borettslag

Les mer


SKIFTE AV BATTERIER I RØYKVARSLER

15.04.2018

I løpet av forrige uke har samlige leiligheter og rekkehus fått utlevert henholdsvis 4 og 8 batterier til bruk i Get Safe røykvarsleren(e)

Rekkehusene har fått installert 2 varslere, en i hver etasje og blokkene har fått 1. 

Styret har oversikt over alle varslerne i borettslaget og får beskjed når batteriene når et lavt nivå. Styret håper og tror at alle tar sin egen og sine naboers sikkerhet på alvor og sørger for å skifte batteriene umiddelbart etter mottagelse.

Les mer


Utskifting av gamle strømmålere i blokkene

15.03.2018

Fra og med 01.01.19 skal Lyse være ferdig med installasjonen av nye digitale strømmålere. Dette betyr at våre beboere vil bli fakturert direkte fra Lyse når dette kommer i drift. Som et utgangspunkt vil vi bli lagt inn med Lyse sin standard avtale Lyse Fornybar - Innkjøpspris som betyr at du betaler Lyses innkjøpspris + 4,5 øre pr/kwh + et månedsbeløp på kr. 47,-.. Hver boenhet vil få et bekreftelsesbrev som ny kunde.

Fra og med denne dato kan våre beboere ellers fritt velge en annen leverandør.

Les mer


Planlagte styremøter kommende år

15.03.2018

Følgende datoer er planlagt for styremøter i 2018 og begynnelsen av 2019:

Les mer


Vi skifter forsikringsselskap

22.10.2017

Som et ledd i styrets arbeid for å redusere borettslagets kostnader har vi inngått ny forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring ASA. Denne avtalen løper fra 27.10.17 og vår avtale med IF går ut 26.10.17.

For deg som beboer i en av borettslagets leiligheter betyr dette at skader etter denne dato skal meldes til styret på post@sundekrossen.no eller på tlf. 948 83 999.

Les mer


Innføring av ny styreportal

01.01.2017

Styret har besluttet å innføre en ny styreportal for bl.a. å lette kommunikasjonen mellom styret og beboerne. Vil du vite mer om denne portalen kan du gå inn på https://www.styret.com.

Portalen vil i tillegg være et godt verktøy for styret i sitt daglige arbeid og være nyttig ved videreføring av styrets arbeid til skiftende styrer.

I denne anledning vil styret sende ut en spørreundersøkelse for å innhente de nødvendige data angående e-mail adresser, telefonnumre og annen informasjon også vedrørende innføringen av Get SAFE.

 

 

Les mer


Vi installerer nytt moderne brannvarslingssytem

01.01.2017

Styret hat besluttet at borettslaget i første halvår skal installere Get SAFE, et nytt og moderne brannvarslingssytem som vil gi alle beboere enn helt ny form for trygghet.

Systemet virker, kort fortalt, ved at det installeres optiske røykvarslere i alle leiligheter (2 i rekkehus), varslere som kommunisrer med hverandre innen for sitt bygg og med alarmsentral. Vil du vite mer kan du laste ned fyldig infobrev HER.  Du kan og gå til

Les mer


UTBYGGINGEN NORE SUNDE

09.10.2016

 

Les mer


Ytterligere oppgradering av farten på bredbåndet fra GET

09.10.2016

 

Get vil fra 01/02-17, oppgradere hastigheten ytterligere på vårt bredbånd fra 5/5 til 10/5 opp og ned hastighet.

Dette betyr at den nye oppgraderte farten vil være inkludert i felleskostnadene og skulle tilsi at endel av våre beoere vil få mindre kostnader på bredbånd.

 

Styret

Les mer


Brannslukningsapparater rekkehus

12.04.2016

Styret har kjøpt inn nye brannslukningsapparater til rekkehusene og hadde utlevering 21.3. og 4.4.
Vel halvparten av apparatene står fremdeles uavhentet.

Dette betyr at halvparten av rekkehusene kan ha brannslukningsapparater som ikke virker med de katastrofale følger det kan ha om det oppstår brann.

Styret oppfordrer de som ikke har hentet/skiftet sine apparat om å gjøre dette snarest. Vi har trefftid hver mandag fra kl. 18:00 til 19:00 på styrekontoret.

Les mer