Bil, parkering og garasjer

Da borettslaget har mangel på parkeringsplasser SKAL de av beboerne som har garasje benytte denne til henstilling av bil. Garasjene skal IKKE benyttes til annet en bilparkering.
Kun merkede parkeringsplasser skal benyttes. Gjesteparkeringsplasser  skal IKKE benyttes av beboerne.

Borettslagets parkeringsplasser/område SKAL IKKE benyttes til henstilling av avskiltede kjøretøy, campingvogner/bobiler, tilhengere o.l. Om dette likevel skjer vil de kunne bli fjernet for eiers regning.

Utleie av garasjer lavblokk.
Bor du i en av lavblokkene og ønsker å leie garasje ved lavblokk henvender du deg til styret på e-post:

post@sundekrossen.no..

Leien er p.t. kr. 300,- pr. mnd.

Innkjøring og parkering i Duganekroken/Duganeveien.  

Innkjøring er ikke tillatt uten ved spesielle behov og parkering skal overhodet ikke forekomme verken i veien eller på på boligens tomt.
Et bilfritt boområde er viktig for fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer og søppelbiler.
Brudd på dette vil bli å betrakte som alvorlig forseelse og vil kunne medføre skriftlig advarsel.
Innkjøring til Duganeveien med partall 14-34 er unntatt.