Brannsikring

Det er andelseiers ansvar å vedlikeholde installerte røykvarslere og  brannslukningsapparater.
Han skal og sette seg inn i hvor annet brannslokningsmateriell forefinnes og lære seg bruken av dette.
Gjør deg kjent med rømningsveier og hvor det finnes alternative brannsluknimngsmidler som f.eks. brannslanger.
Andelseier plikter og å delta på eventuelle øvelser som borettslaget måtte organisere.