Brannslukningsapparater rekkehus

Styret har kjøpt inn nye brannslukningsapparater til rekkehusene og hadde utlevering 21.3. og 4.4.
Vel halvparten av apparatene står fremdeles uavhentet.

Dette betyr at halvparten av rekkehusene kan ha brannslukningsapparater som ikke virker med de katastrofale følger det kan ha om det oppstår brann.

Styret oppfordrer de som ikke har hentet/skiftet sine apparat om å gjøre dette snarest. Vi har trefftid hver mandag fra kl. 18:00 til 19:00 på styrekontoret.