Endring av leilighet

Innvendige endringer.
Andelseier kan fritt endre sin leilighet innvendig så sant det ikke gjøres inngripen i bærende konstruksjoner.


Utvendige endringer.
ALLE utvendige endringer som fasadeendring eller tilbygg/gjerder/terasser skal godkjennes av styret etter skriftlig søknad vedlagt tegninger/planer. Fasadeendringer skal og godkjennes av kommunen. Alle endringer som borettslaget i ettertid vil bli stående ansvarlig for SKAL utføres av godkjent byggmester.