Fakta

Sundekrossen Borettslag
ble registrert 29. oktober 1981 og består av i alt 238 boenheter fordelt med 174 leiligheter i blokk og 64 leiligheter i rekkehus.


Borettslaget omfatter adressene:

Høyblokkene: 
Mjughøyden 8, med 26 leiligheter
Mjugbakken 5 og 7, med 26 leiligheter hver


Lavblokkene: 
Sundelia 8, 10, 18, 20, 22 og 24 med i alt 96 leiligheter.


Rekkehusene ligger i  
Duganeveien 1 til 44 med i alt 33 boliger og
Duganekroken 1 til 33 med i alt 31 boliger


I tillegg har borettslaget et aktivitetshus med verksted/garasje, selskapslokale med kjøkken og styrekontor. Dette ligger i Duganeveien 36 som og er borettslagets adresse.


Ansvarlig for Borettslaget hjemmesider er p.t. styremedlem Arne Hagerup.


.