Forsikring

Borettslaget holder boligmassen forsikret og er fra 27.10.17 forsikret i Gjensidige Forsikring, polise nr. 87158544.

Skiftet betyr at du for ettertiden skal melde eventuelle forsikringsskader til styret fortrinnsvis ved å benytte skademeldingsskjemaet som du finner HER.  Skjemaet sendes i utfylt stand til post@sundekrossen.no. Du kan også melde skaden på telefon 948 83 999. Om telefon benyttes skal følgende oppgis:
Fullt navn og adresse, for blokk med leilighetsnummer, eventuell e-post adresse og telefon. Når skaden oppstod og hva som var årsaken. Omfanget beskrives. Eventuelt andre relevante opplysninger.

Etter kontakt med styret fyller du ut Gjensidiges skadeskjema som du finner HER

Egenandel.
Borettslaget har valgt å ha en egenandel på kr. 20.000,-. For den enkelte beboer vil det imidlertid ikke bli belastet en egenandel på mer en kr. 6.000,- dersom skaden skyldes uaktsomhet fra beboer. Eksempel på dette er f.eks. vannskader fra utett avløpsrør under vask, oversvømmelse forårsaket av tette avløpsrør, brannskader p.g.a. tørrkoking for bare å nevne noe.

Du er selv ansvarlig for innbo– og løsøreforsikring..