Forsikring

Borettslaget holder boligmassen forsikret og er fra 27.10.17 forsikret i Gjensidige Forsikring, polise nr. 87158544.

Skiftet betyr at du for ettertiden skal melde eventuelle forsikringsskader til styret fortrinnsvis ved å benytte skademeldingsskjemaet som du finner HER. Skjemaet sendes i utfylt stand til post@sundekrossen.no. Du kan også melde skaden på telefon 948 83 999. Om telefon benyttes skal følgendfe oppgis:
Fullt navn og adresse, for blokk med leilighetsnummer, eventuell e-post adresse og telefon. Når skaden oppstod og hva som var årsaken. Omfanget beskrives. Eventuelt andre relevante opplysninger.

Egenandel.
Borettslaget har valgt å ha en egenandel på kr. 20.000,-. For den enkelte beboer vil det imidlertid ikke bli belastet en egenandel på mer en kr. 6.000,- dersom skaden skyldes uaktsomhet fra beboer. Eksempel på dette er f.eks. vannskader fra utett avløpsrør under vask, oversvømmelse forårsaket av tette avløpsrør, brannskader p.g.a. tørrkoking for bare å nevne noe.

Du er selv ansvarlig for innbo– og løsøreforsikring.