Håndverkere

Om du har behov for fagfolk kan Borettslaget anbefale:

Elektriske installasjoner:
Stavanger Installasjon, tlf. 51 84 63 20
http://si.no/

Kvassheim Elektriske, Madlakrossen 1, tlf. 51 55 88 11

Rørleggere:
Idland VVS as, tlf. 47927700
Sunde
 as, tlf. 51 55 22 20 eller 900 35 999

Dørtelefon:
Solland Elektro as, tlf. 51 85 82 00

Tømmermann:
Grabowski Bygg Service, tlf. 47231516
http://www.gbyggservice.no/ 

Glassmester:
Farstad Glass og aluminium as, tlf. 51 85 47 00 eller 51 96 16 50

Innglassing:
Rufa Trading as, tlf.  51 85 09 00  
http://www.rufa-trading.no/firmaprofil.htm

Vaktmestertjenesten:
Gorgon Vaktmestertjeneste, v/Siggi tlf. 916 85 370
Vakttelefon ved akutt behov utenfor arbeidstid: 958 01 080

Ventilasjonsanlegget:
Ventex as, tlf. 51669700 eller 98093483