Innføring av ny styreportal

Styret har besluttet å innføre en ny styreportal for bl.a. å lette kommunikasjonen mellom styret og beboerne. Vil du vite mer om denne portalen kan du gå inn på https://www.styret.com.

Portalen vil i tillegg være et godt verktøy for styret i sitt daglige arbeid og være nyttig ved videreføring av styrets arbeid til skiftende styrer.

I denne anledning vil styret sende ut en spørreundersøkelse for å innhente de nødvendige data angående e-mail adresser, telefonnumre og annen informasjon også vedrørende innføringen av Get SAFE.