Innglassing av balkong

Styret i borettslaget har tidligere godkjent innglassing av balkong i blokkene. Ved innglassing blir balkongen å betrakte som innerom og borettslaget overtar derved vedlikeholdsansvaret for innglassingen som blir å betrake som yttervegg. 
Ved innglassing forlanger derfor borettslaget at det benyttes leverandør som kan levere innglassing lik øvrig innglassing. Innglassingen skal i utgangspunktet ha 5 fag.
Vær imidlertid oppmerksom på at innglassingen ikke er beregnet å være vind- og vanntett og at man derfor må regne med at trekk og litt innsig av vann vil forekomme når været står på som verst.
Ved å gjennomføre innglassing blir skyvedør fra stue til balkong å betrakte som innerdør og vedlikehold er beboers ansvar.
Borettslaget anbefaler at veggene på balkongen holdes i de samme farger som for de balkongene som ikke er glasset inn.
Før innglassing foretas skal det sendes melding til styret.

Godkjent leverandør av innglassing er:


RuFa-Trading as
Gamle Forusvei 8, 4034 Stavanger


Telefon: 51 85 09 00  
E-post: post@rufa-trading.no


Hjemmesider: www.rufa.no