Kontortid og kontakt med styret

 Hver mandag mellom kl.18:00 og 19:00 vil du kunne treffe en representant for styret i Aktivitetshusets styrekontor. Her kan du ta opp saker som du vil drøfte, komme med innspill eller f.eks. ønsker om reparasjoner på din leilighet som borettslaget har ansvar for.
Pga sommerferieavvikling vil tilbudet være begrenset til perioden september-juni. Se oppslag i oppslagstavle på Aktivitetshuset.

Adresse:

Om du heller vil henvende deg skriftlig kan du levere ditt brev i

Borettslagets postkasse som henger på Aktivitetshuset ved inngangen til vaktmesterkontoret

eller du kan benytte føgende adresse:

Sundekrossen Borettslag,
Duganeveien 36,
4048 Hafrsfjord.

eller Borettslagets E-post adresse:

post@sundekrossen.no

For å komme direkte i kontakt med en fra styret skal du benytte følgende telefonnummer. Da de fleste i styret er i vanlig arbeid bes henvenvendelser skje utenfor arbeidstid.

Leder:                                         94 88 39 99  p.t. Arne Hagerup
Nestleder:                                   91 00 52 22
Utleie aktivitetshus:                    46 80 41 00  Andre Eilertsen
Utleie garasjer lavblokk:             post@sundekrossen.no