Lading av El-biler - bruk av felles strøm

Også i vårt borettslag er det kommet noen El-biler. Disse skal lades og da benyttes felles strøm enten i fellesgarsje ved høyblokkene eller man tar strøm fra egen garasje. All denne strøm går på fellesregnskapet og styret har derfor besluttet at alle eiere av El-biler som benytter seg av felles strøm skal betale kr. 200,- pr. mnd. til dekning av borettslagets kostnader.
Eiere av El-biler plikter å melde fra til styret slik at fakturering kan iverksettes.
Om det oppdages El-biler som ikke er registrert i borettslagets arkiv vil det bli sendt ut regning fra den dagen bilen ble registrert.