Maling av rekkehus

Så er vi i gang med malingen av rekkehusene.

Det har vært litt frem og tilbake om hva som inngår i fellesskapets del og hva den enkelte må utføre selv.

Det som er besluttet er at balkonger, originale eller skråskårne skillevegger og godkjente utvidelser av hovedbygg inngår i fellesskapet.

Arbeidet medmalingen vil pågå gjennom sommeren og forventes avsluttet i september.