Nøkler/dørlåser

Andelseier er selv ansvarlig for  vedlikehold og reparasjon av låsene i sin leilighet og eventuelle garasje.
Vennligst noter at styret ikke har anledning til å låse noen inn i leiligheten om nøkkel er mistet. Låsesmed må da kontaktes.


FOR BLOKKENE:
Nye nøkler til inngangsdør bestilles med rekvisisjon fra Stavanger Boligbyggelag. Styret forutsetter at det er systemlås i alle leilighetene.