Oppgradering grøntareal

Oppgraderingen av fellesarealet er nå kommet til rekkehusene. Den 18.4. starter arbeidet med å fjerne beplantningen langs lekeplassen og så vil arbeidet gå skrittvis gjennom våren og sommeren.

Det gjenstår og noe arbeid ved blokkene men hele anlegget skal bli ferdig i inneværende sesong.

Styret håper at våre beboere setter pris på oppgraderingen og ikke minst at hver enkelt verner om plantene og det arbeidet som er gjort.