Styret

STYREMEDLEMMER

Borettslagets styre består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av generaforsamling og hvert medlem sitter i 2 år med valg av hhv. 2 og 3 annet hvert år. Styrets leder velges av generalforsamlingen mens øvrig fordelig bestemmes av det valgte styre. Varamedlemmene er på valg hvert år.
Styrets 5 medlemmer skal ivareta borettslagets interesser og har vide fullmakter. Vedtak som er gjort av styret er bindende for borettslaget og dets medlemmer.

Å arbeide i styret er en viktig oppgave. Det å få kunne være med å forme vårt bofellesskap slik at vi alle får maksimal trivsell er og selvfølgelig givende for det enkelte medlem. Det til en hver tid sittende styre oppfordrer beboerne til aktivt å delta i borettslagets arbeid det være seg gjennom dugnad, skape og ikke minst delta på borettslagets generalforsamling. Du er og hjertelig velkommen til å melde deg som interessert til styreverv ved neste anledning.

 

Funksjon

Navn

Innvalgt den

Adresse

Telefon

Telefon

E-post

Leder (medlem blokk)

Arne Hagerup

18.04.16

Sundelia 22

 

90 93 21 63

arhagerup@gmail.com

Medlem rekke

Mads Amundsen

13.03.18

Duganekroken 17

 

95 93 53 45

amundsen85@gmail.com

Medlem rekke

Sigbjørn Lomeland

16.04.15

Duganeveien 37

51 59 29 48

99 34 20 37

sigbjorn.lomeland@chello.no

Medlem blokk

Torfinn Aasbø

13.03.18

Mjugbakken 5

 

98 21 03 11

torfinnaasbo@gmail.com

Medlem blokk

Andre Eilertsen

16.04.15

Sundelia 18

   

post@sundekrossen.no

Varamedlem blokk

Linda Wiee

13.03.18

Mjughøyden 8

 

98 82 85 97

lindi.wiee@gmail.com

Varamedlem rekkehus

Lars Øvrebø

18.04.16

Duganeveien 40

 

94 30 98 25

 larsovrebo@hotmail.com

Henvendelser til styret bør fortrinnsvis skje under kontortiden hver mandag eller skriftlig ved brev alt. E-post. Se under fane "Kontortid". Ønskes direkte kontakt med et av medlemmene kan du benytte telefonene i tabellen over men husk at de fleste styremedlemmene har vanlig jobb og derfor helst bør kontaktes på kveldstid.