TV tilknytning

Borettslaget har avtale med GET om levering av TV. I felleskostnadene er inkludert GET’s nyeste dekoder, en HDPVR dekoder med muligheter for bl.a. leie av film direkte hos GET. Felleskostnadene inkluderer en grunnpakke med 34 kanaler:
 I I tillegg kan man velge 2 bonuskanaler fra dette utvalget:
Andelseier Du kan selv abonnere på utvidet programtilbud ved å ta kontakt med GET på tlf. 02123 eller ved direkte henvendelse til GET på Tjensvolltorget 27. Kontortid fra kl. 12:00 til 18:00.
Ved fraflytting av leilighet skal GETboksen leveres tilbake til GET.


Ihht. lagets vedtekter er det IKKE anledning til å sette opp egen parabolantenne uten etter søknad til styret.
For blokkenes vedkommende vil det ikke bli gitt tillatelse til utvendig, synlig antenne.