UTBYGGINGEN NORE SUNDE

 

I oktober begynner anleggsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av Nore Sun-
de, dvs. området øst for Kverneviksveien. Dette arbeidet vil dessverre også gjøre inngripen i vårt 
borettslag ved at Nore Sunde skal tilknyttes avløpssystemet som våre lavblokker benytter. 
Dimensjonen på eksisterende rør er imidlertid ikke stor nok og det må derfor legges nye rør.
Dette betyr at det vil bli graving og nedlegging av rør fra krysset Sundelia/ Kverneviksveien ned 
mellom Sundelia 22 og 20 frem til nedsiden av nr. 20 og der- fra foran 20, 18, 10 og 8 ned mot 
Revheimsveien.
Som en konsekvens av arbeidet vil adkomsten til Sundelia 24, 22, 20 og 18 bli be- rørt i en kort 
periode. Entreprenøren vil etablere midlertidig adkomst bl.a. ved at sporslusen mellom Sundelia 18 
og 10 fjernes og trafikken vil da bli ledet fra/til Kverneviksveien ved at avkjørselen ved Peders 
benyttes.
Arbeidet foran blokkene vil ikke hindre noe trafikk, men vil selvfølgelig være til sjenanse. 
Heldigvis blir arbeidet kortvarig. Man regner med at alt arbeidet er fer- dig i inneværende år.
Utbygger har forpliktet seg til å tilbakestille all inngripen til slik det var før arbei- det 
startet eller bedre. Entreprenør blir Nordbø as, en entreprenør som er kjent som en seriøs aktør. 
Traseen er skissert ved rød strek på bildet under.
--
Til informasjonTil informasjon.

Til informasjon.

I oktober begynner anleggsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av Nore Sun-
de, dvs. området øst for Kverneviksveien. Dette arbeidet vil dessverre også gjøre inngripen i vårt borettslag ved at Nore Sunde skal tilknyttes avløpssystemet som våre lavblokker benytter. Dimensjonen på eksisterende rør er imidlertid ikke stor nok og det må derfor legges nye rør.

Dette betyr at det vil bli graving og nedlegging av rør fra krysset Sundelia/ Kverneviksveien ned mellom Sundelia 22 og 20 frem til nedsiden av nr. 20 og der- fra foran 20, 18, 10 og 8 ned mot Revheimsveien.
Som en konsekvens av arbeidet vil adkomsten til Sundelia 24, 22, 20 og 18 bli be- rørt i en kort periode. Entreprenøren vil etablere midlertidig adkomst bl.a. ved at sporslusen mellom Sundelia 18 og 10 fjernes og trafikken vil da bli ledet fra/til Kverneviksveien ved at avkjørselen ved Peders benyttes.
Arbeidet foran blokkene vil ikke hindre noe trafikk, men vil selvfølgelig være til sjenanse. Heldigvis blir arbeidet kortvarig. Man regner med at alt arbeidet er fer- dig i inneværende år.
Utbygger har forpliktet seg til å tilbakestille all inngripen til slik det var før arbei- det startet eller bedre. Entreprenør blir Nordbø as, en entreprenør som er kjent som en seriøs aktør. Traseen er skissert ved rød strek på bildet under.--