Valgkomite

På generalforsamlingen 18.04.16 ble følgende valgt som valgkomite:

Mads Amundsen, Duganekroken 17, tlf. 959 35 345

Øyvind Bjørkelund, Duganeveien 12, Mob.: 924 36 673

Kid Bjørnstad, Duganeveien 11, Mob.:405 42 744

På neste generalforsamling skal det velges inn

1 styremedlem for rekkehus for 2 år 
1 styremedlem fra blokk for 2 år
1 varamedlem fra rekkehusene og
1 varamedlem fra blokkene, begge for 1 år.

 

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med beboere som kunne tenke seg å stille opp som styrekandidater.
Å sitte i borettslagets styre er en spennende og givende oppgave da man er med på drive og å forme borettslaget i dag og for fremtiden. Mange og viktige beslutninger skal treffes, beslutninger som har innvirkning på oss alle, trivsellmessig og økonomisk. Styret har behov for dyktige kandidater som er villige til å ta et tak for fellesskapet. Er dette noe for deg, ta kontakt med en av oss i valgkomiteen så snakkes vi. Valgkomiteen har som mål å være klar med forslaget til generalforsamlingen senest den 1.3.17.

Hilsen
Valgkomiteen