Valgkomite

På generalforsamlingen 13.03.18 ble følgende valgt som valgkomite:

Ove Kirkevold, Sundelia 10, tlf. 41275020
Roger Ingebretsen, Duganekroken 31, tlf. 91874294
Roar Colbjørnsen, Duganekroken 28, tlf. 41734158

På neste generalforsamling skal det velges inn

1 styremedlem for rekkehus for 2 år 
2 styremedlem fra blokk for 2 år
1 varamedlem fra rekkehusene og
1 varamedlem fra blokkene, begge for 1 år.

 

Valgkomiteen ønsker å komme i kontakt med beboere som kunne tenke seg å stille opp som styrekandidater.
Å sitte i borettslagets styre er en spennende og givende oppgave da man er med på drive og å forme borettslaget i dag og for fremtiden. Mange og viktige beslutninger skal treffes, beslutninger som har innvirkning på oss alle, trivsellmessig og økonomisk. Styret har behov for dyktige kandidater som er villige til å ta et tak for fellesskapet. Er dette noe for deg, ta kontakt med en av oss i valgkomiteen så snakkes vi. Valgkomiteen har som mål å være klar med forslaget til generalforsamlingen senest den 1.3.19.

Hilsen
Valgkomiteen