Ventilasjon

Borettslaget skiftet i 2008 ut alle ventilasjonsaggregatene med unntak av enkelte som nylig var blitt skiftet og enkelte som hadde utført omlegging av ventilasjonen og som og delvis benytter andre systemer.
For blokkenes del er ventilasjonsaggregatene en viktig del av leilighetenes mulighet til å ”puste”. De har og en varmegjennvinningseffekt og er beregnet å være i drift døgnet rundt.
For å ha effekt av anlegget MÅ filterelementene skiftes årlig og dette vedlikeholdet har beboerne selv ansvaret for.
Eventuelle defekter etter at garantitiden på de nye aggregatene er gått ut må bekostes av den enkelte.

Borettslaget vil årlig ta inn bestilling på filter fra beboerne og levere disse ut mot kontant betaling. Styret vil og organisere hjelp til utskifting for de som måtte ønske dette.

Filter kan og kjøpes direkte fra

Systemair.
Luramyrveien 38
Tlf.:   51 96 97 00

Eller du kan bestille gjennom Ventilasjonsfilter.no for levering via posten

http://www.ventilasjonsfilter.no/index.php/nettbutikk/villavent-filter/f...

Aggregatene som ble montert i 2008 er av type 12467/12466 VR-300 TK/B tilluft/avtrekk.


For service kan du kontakte:
Ventex as, Gamleveien 85, 4315 Sandnes.
Tlf. 51 66 97 00 

 

Her kan du laste  BRUKSANVISNING